Lublin

Oddział: Lublin

Oddział Grupy KPW w Lublinie swoją siedzibę ma przy ul. Rusałka 6. Zespół składa się z doświadczonego kierownika projektów audytorskich oraz profesjonalnych asystentów biegłego rewidenta. Pracownicy oddziału w Lublinie realizują zadania pod nadzorem biegłych rewidentów Grupy KPW.Grupa KPW w Lublinie
ul. Rusałka 6
20-103 Lublin
lublin@kpw.pl