Katowice

Oddział: Katowice

Oddział w Katowicach znajduje się przy ul. Kolistej 25. Pracują w nim zespoły audytorskie złożone z doświadczonych kierowników projektów audytorskich oraz asystentów biegłego rewidenta. Oddział obsługuje Klientów z Górnego Śląska, jak również woj. małopolskiego i podkarpackiego. Pracownicy oddziału pracują pod nadzorem biegłych rewidentów centrali Grupy KPWOddział KPW w Katowicach
ul. Kolista 25
40-486 Katowice
katowice@kpw.pl