Przypomnienie o terminie złożenia sf za 2020 r

Przypomnienie o terminie złożenia sf za 2020 r

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego dla większości jednostek mija 30 czerwca - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (z dn. 29.03 br.).

Jednocześnie przypominamy również o sposobie dostarczenia do KRS dokumentacji związanej z zamknięciem roku obrotowego jednostki. Dokumentację należy przekazać w formie elektronicznej (nie ma możliwości przekazywania sprawozdań finansowych i pozostałych dokumentów związanych z zatwierdzeniem finansowym roku w formie tradycyjnej, tj. papierowej). Dokumenty można wstępnie sporządzić papierowo, jednak sama wysyłka i podpis muszą odbyć się następująco:

  • w ściśle określonej formie – wyłącznie elektronicznie,
  • z użyciem podpisów elektronicznych – e-podpisu (podpisu kwalifikowanego), profilu zaufanego ePUAP (podpisu zaufanego) lub podpisu osobistego,
  • w przypadku sprawozdania jednostek wpisanych do KRS do rejestru przedsiębiorców, koniecznym jest przygotowanie i podpisanie dokumentu w formacie XSD (XML Schema Definition) - (JPK_SF); inny format niż ustandardyzowany (np. wysyłka załączników w PDF, wysyłka mailowa z treścią sprawozdań) nie będzie akceptowalna i oznaczać będzie wówczas niedopełnienie terminu przekazania do KRS.

Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Natomiast termin na złożenie do Szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).